} Danh hiệu & giải thưởng – May phương đông

Danh hiệu & giải thưởng

Năm 2010:
 • Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt may – Da giầy VN (Thời báo KTSG và Hiệp hội Dệt may VN đồng hành tổ chức)
 • Cờ thi đua của Chính phủ
 • Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn
Năm 2009:
 • Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt may – Da giầy VN
 • Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp áp dụng CNTT tốt” (Thời báo KTSG và Hiệp hội Dệt may VN đồng hành tổ chức)
 • Cờ thi đua – do tập đoàn trao tặng
Năm 2008:
 • Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt may VN” của Chính phủ
 • “Áo POLO Nam 4378 là sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt hội replicas relojes baratas nhập WTO” do Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chứng nhận
 • Bằng khen “Thương hiệu vàng – Golden Brand Award 2008” của Chính phủ
 • Top 100 thương hiệu mạnh xuất khẩu uy tín và hiệu quả năm 2008
 • Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn (qua cuộc điều tra do Báo SGTT tổ chức năm 2008)
Năm 2006-2007:
 • Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt may – Da giầy VN
 • Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn (qua cuộc điều tra do Báo SGTT tổ chức năm 2007)
 • Giải thưởng quốc gia cúp vàng thương hiệu công nghiệp VN năm 2006: “Thương hiệu F.HOUSE”
Certificate