Thương hiệu thời trang

Tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Khu B21/08/2011

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty Cổ phần May Phương Đông cần tuyển 300 công nhân may công nghiệp...... Xem thêm