Thương hiệu thời trang

Tin từ PDG

Team work " Tôn trọng và tin tưởng" tại huyện đảo Cát Bà – Hải Phòng31/08/2016

Vừa qua công ty CP May Phương Đông đã tổ chức hoạt động “ Team Work ” với chủ đề “ TÔN TRỌNG VÀ TIN TƯỞNG ” tại huyện đảo Cát Bà – Hải Phòng trong 3 ngày liên tục từ 29-31/07... Xem thêm

Quyết định của Đại hội cổ đông về việc thay đổi chức danh CT HĐQT20/08/2015

Căn cứ theo quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng cổ đông quyết định thay đổi chức danh CTHĐQT kể từ ngày 20/06/2015 Ông Vũ Đức Giang giữ chức danh CTHĐQT cty. ... Xem thêm

Quyết định của Đại hội cổ đông về việc thay đổi chức danh CT HĐQT08/12/2012

Căn cứ theo quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng cổ đông quyết định thay đổi chức danh CTHĐQT kể từ ngày 06/12/2012 Bà Hoàng Thu Hà giữ chức danh CTHĐQT cty. ... Xem thêm

Kế hoạch thực tập PCCC Khu A và B Quý 3 năm 201119/08/2011

Thực hiện kế hoạch huấn luyện PCCC Quý 3 năm 2011. Phòng Hành Chánh Bảo vệ Công ty CP may Phương Đông lập kế hoạch thực tập chữa cháy...... Xem thêm