Thương hiệu thời trang

Tin tức

Thông báo nhượng phần vốn liên doanh

02/08/2012 2:31:31 CH

Ngày 31/07/2012 Công ty CP May Phương Đông đã chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn của Công ty CP May Phương Đông tại Công ty TNHH Cartina Enterprises Việt Nam với giá chuyển nhượng bằng 1,2 lần giá trị góp vốn ban đầu.Các tin khác