Thương hiệu thời trang

Tin tức

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

08/04/2012 11:45:14 SA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Phương Đông thông báo đến quí cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 cụ thể như sau...Các tin khác