Thương hiệu thời trang

Thông báo

Thông báo thanh toán cổ tức năm 201021/08/2011

Công ty Cổ phần May Phương Đông thông báo đến toàn thể cổ đông về việc thanh toán cổ tức năm 2010 được thực hiện như sau...... Xem thêm

Thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 201121/08/2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Phương Đông thông báo đến quí cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 cụ thể như sau...... Xem thêm

Thông báo V/V phổ biến tài liệu tuyên truyền của Đảng về tình hình Biển Đông19/08/2011

Thực hiện công văn số 334-CV/ĐUK ngày 04/08/2011 của Đảng ủy khối về tình hình Biển Đông và chủ trương của Đảng ta, Đảng ủy viên mời báo cáo viên đến truyền đạt toàn bộ nội dung chủ trương trên cho Đảng viên, cán bộ chủ chốt, đối tượng Đảng chiều ngày 20/08/2011 tại Hội trường Công ty (1B Quang Trung - Gò Vấp)...... Xem thêm

Thông báo V/V lập danh sách tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi19/08/2011

Nhân dịp tết Trung thu, Lãnh đạo công ty sẽ tặng quà cho các cháu là con CBCNV công ty.... Xem thêm