Thương hiệu thời trang

Thông báo

Thông báo ĐHCĐ Thường niên năm 201913/04/2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Phương Đông trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019. Thời gian: 9h00'' ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CP MAY PHƯƠNG ĐÔNG, địa chỉ: Số 934 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM... Xem thêm

Công ty CP May Phương Đông thông báo đến toàn thể cổ đông việc thanh toán cổ tức năm 201728/04/2018

Công ty CP May Phương Đông thông báo đến toàn thể cổ đông việc thanh toán cổ tức năm 2017 được thực hiện như sau:... Xem thêm

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 201826/03/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Phương Đông trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018: Thời gian: 14h00'' ngày 31 tháng 03 năm 2018, tại HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CP MAY PHƯƠNG ĐÔNG, địa chỉ: Số 934 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM... Xem thêm

Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Bảo Trân làm Tổng Giám Đốc11/08/2015

Hội Đồng Quản trị Công ty CP May Phương Đông quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Bảo Trân - Phó CT HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc cty, đồng thời là người đại diện theo Pháp luật thay thế bà Lê Thị Thanh kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015... Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 201312/04/2014

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2013... Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201323/08/2013

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013... Xem thêm

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 201308/04/2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Phương Đông xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013: Thời gian: 9h00'' ngày 04 tháng 5 năm 2012, tại HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CP MAY PHƯƠNG ĐÔNG, địa chỉ: Số 934 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM ... Xem thêm

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt22/09/2012

Công ty CP May Phương Đông xin thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty như sau: Kể từ ngày 14/09/2012, Ông Nguyển Văn Học sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc theo đơn xin từ nhiệm. ... Xem thêm

Thông báo nhượng phần vốn liên doanh02/08/2012

Ngày 31/07/2012 Công ty CP May Phương Đông đã chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn của Công ty CP May Phương Đông tại Công ty TNHH Cartina Enterprises Việt Nam với giá chuyển nhượng bằng 1,2 lần giá trị góp vốn ban đầu.... Xem thêm

Báo cáo tình hình quản trị công ty27/07/2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012... Xem thêm