Thương hiệu thời trang

Tin tức

Tin từ PDG

Team work " Tôn trọng và tin tưởng" tại huyện đảo Cát Bà – Hải Phòng31/08/2016

Vừa qua công ty CP May Phương Đông đã tổ chức hoạt động “ Team Work ” với chủ đề “ TÔN TRỌNG VÀ TIN TƯỞNG ” tại huyện đảo Cát Bà – Hải Phòng trong 3 ngày liên tục từ 29-31/07... Xem thêm

Thông báo

Công ty CP May Phương Đông thông báo đến toàn thể cổ đông việc thanh toán cổ tức năm 201728/04/2018

Công ty CP May Phương Đông thông báo đến toàn thể cổ đông việc thanh toán cổ tức năm 2017 được thực hiện như sau:... Xem thêm

          Tin tuyển dụng

          Thông báo tuyển dụng Khu B21/08/2011

          Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, Công ty Cổ phần May Phương Đông cần tuyển 300 công nhân may công nghiệp...... Xem thêm