Thương hiệu thời trang

Liên hệ về gia công, sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG

934 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 894 5729 - 987 6616 | Fax: (84.8) 894 0328
E-Mail: info@pdg.com.vn | Website: http://www.pdg.com.vn

Ông Dinh Phan Quang

Giám Đốc Điều Hành
E-Mail: quang.dinh@pdg.com.vn
Di động: 0903 648 776

Bà Tạ Nguyễn Thùy Oanh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Thị Trường
E-Mail: oanh.ta@pdg.com.vn
Di động: 0909 787 454

Nguyễn Văn Lâm

Trưởng Phòng Kinh Doanh Nội Địa
E-Mail: vanlam@pdg.com.vn
Di động: 0979 57 66 88