Tin tuyển dụng

Công nhân may

Số lượng: 300 Mô tả công việc Thực hiện may các công đoạn của sản phẩm, biết sử dụng từ một trong các loại máy may công nghiệp trở lên (máy 1K, 2K, vắt sổ, kansai, các máy chuyên dùng khác ….) Sản [...]

Nhân viên kinh doanh Vải sợi

Số lượng: 2 Mô tả công việc – Liên hệ làm việc với các nhà cung cấp sợi, dệt, nhuộm. – Tìm kiếm các nhà cung cấp tốt. – Liên hệ làm việc với các công ty, nhà máy, nhãn hàng sản xuất, [...]

Nhân viên QA

Số lượng: 4 Mô tả công việc – Nắm bắt và hiểu được chi tiết công việc kiểm tra chất lượng NPL đầu vào. – Nắm bắt và hiểu được chi tiết công việc của phòng chuẩn bị sản xuất, bộ phận Cắt, [...]

Nhân viên Kỹ thuật may (triển khai)

Số lượng: 5 Mô tả công việc – Tổ chức nghiên cứu phương pháp may trước khi vào sản xuất. Thiết kế rập, cữ phục vụ sản xuất. – Phối hợp với người phụ trách chuẩn bị sản xuất lên kế hoạch đào [...]

Nhân viên Kế hoạch

Số lương: 2 Mô tả công việc – Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận đàm phán. – Kết hợp với bộ phận đàm phán chuẩn bị nguyên phụ liệu may mẫu và xử lý các vấn đề phát sinh về [...]

Nhân viên Quy trình công nghệ

Số lương: 3 Mô tả công việc – Lập quy trình công nghệ. – Thay đổi và cập nhật công đoạn. – Phân tích thời gian chuẩn. – Thay đổi và cập nhật thời gian công đoạn. – Phân công lao động. – Thiết kế chuyền. – [...]

Nhân viên công nghệ

Số lương: 2 Mô tả công việc – Kiểm soát công tác đồng bộ và tiến độ sản xuất. – Kiểm soát năng suất. – Cân bằng chuyền và tái cân bằng. – Kiểm soát chất lượng. – Kiểm soát vốn tồn. – Kiểm soát môi [...]

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Số lượng: 2 Mô tả công việc – Tiếp khách hàng nhận thông tin và xử lý thông tin do khách hàng cung cấp, trao đổi với các bộ phận liên quan. – Làm việc với các nhà cung cấp nguyên phụ [...]